محاسبه هزینه

به راحتی هزینه های خود را دریافت کنید
محاسبه هزینه جراحی

محاسبه هزینه جراحی زیبایی


محاسبه هزینهلورم ایپسوم متن ساختگی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.


مجموعتومان

محاسبه هزینه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.


بررسی زمان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.


مدیریت زمان خود

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.


حضور در مطب

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.


پایان چکاپ

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.


انتخاب
پلن هزینه ما


پایه

تومان۱۵۰

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • چکاپ کامل۲۰ تومان
 • ۲۴ ساعت مراقبت ۱۲۰ تومان
 • تست ورزش:۸۰ تومان
 • تست قلب۴۰ تومان

خرید

ذخیره ۱۰۰ تومان
کلاسیک

تومان۲۵۰

لورم اپیسوم متن آزمایشی
 • چکاپ کامل۲۰ تومان
 • ۲۴ ساعت مراقبت ۱۲۰ تومان
 • تست ورزش:۸۰ تومان
 • تست قلب۴۰ تومان

خرید

جدید
پیشرفته

تومان۶۵۰

لورم ایپسوم متن ساختگی
 • چکاپ کامل۲۰ تومان
 • ۲۴ ساعت مراقبت ۱۲۰ تومان
 • تست ورزش:۸۰ تومان
 • تست قلب۴۰ تومان

خریددکتر سید جواد گنجیان


دکتر سید جواد گنجیان